Organisation RCC Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bildades 2011. I sjukvårdsregionen ingår regionerna Stockholm och Gotland. RCC Stockholm Gotland ingår som en egen avdelning inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF) och är regionens kunskapsorganisation inom cancerområdet. RCC-chefen rapporterar direkt till hälso-och sjukvårdsdirektören, vilket innebär att RCC har en tydlig roll i beslutsprocessen.

RCC samverkar med professionen, forskare, vårdgivare och patient- och närstående för att utveckla cancervården i regionen.  

Politiska beslut bereds i hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm och i samverkansnämnd Stockholm Gotland. Besluten hanteras i den politiska processen i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Stockholm och i region Gotland.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, statistiker, överläkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, medicinska informatiker, datamanagers, systemutvecklare, processledare och handläggare.

Läs om RCC i samverkan.