Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider

Sidan publicerades 24 januari 2019

Under 2018 har totalt 2487 patienter i region Stockholm fått sina hudförändringar bedömda via teledermatoskopi på sin vårdcentral.

Teledermatoskopi innebär att primärvårdsläkaren via en app skickar foton på en misstänkt hudförändring till hudklink. Där bedöms förändringen av två specialutbildade hudläkare. Svaret går tillbaka till primärvården så att patienten kan erbjudas rätt vård på rätt nivå.  

Målet är att 2020 breddinföra teledermatoskopi i hela Region Stockholm.

Teledermatoskopi i siffror

  • Idag är 48 vårdcentraler och två diagnostiska centrum anslutna.
  • Tre sjukhus har sammanlagt cirka 20 specialutbildade hudläkare och tar emot remisser.
  • Cirka 250 remisser bedöms varje månad och antalet ökar stadigt.

Vid en genomgång av ledtider för åtta vårdcentraler konstateras att:

  • 59 procent av remisserna besvarades samma dag
  • 25 procent besvarades efter en dag
  • 7 procent besvarades efter två dagar.
  • För 1 procent av fallen dröjde svaren i mer än fyra dagar. Helgdagar är inräknade i svarstiden.

Fakta standardiserade vårdförlopp i cancervården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting startade arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. 

Läs fler artiklar om teledermatoskopiprojektet här

Nyhet september 2018
Nyhet oktober 2017