Tidigare diagnos för patienter med diffusa symtom

Sidan publicerades 23 april 2019

Rätt vård snabbare – och kortare tid i oviss väntan. Det är tanken bakom de två Diagnostiska center, DC, som finns i Region Stockholm.

Mer än 1300 patienter med diffusa symtom har nu utretts vid något av regionens två Diagnostiska Centrum. Hit kommer patienter när det finns misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom, men där basutredningen inte givit något svar. I snitt får patienten en diagnos inom tre veckor.

Centren är en del i arbetet med standardiserade vårdprocesser, SVF, som handlar om att systematiskt korta väntetider från välgrundad misstanke om cancer till diagnos.

 Arbetet på DC är i vissa fall likt en detektivverksamhet, olika spår undersöks parallellt för att patienten ska kunna få en diagnos utan onödig väntetid, säger Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

 Att vi tack vare DC kan ge snabbare besked till patienter som tidigare riskerat att gå länge med oklara symtom känns väldigt tillfredsställande.

diagnostisktcentrum.jpg

Basutredningen har inte gett svar

Till Diagnostiska centrum kommer de flesta patienter med remiss från sina husläkare, efter att en basutredning gjorts som inte kommit fram till någon diagnos, men där det ändå finns en välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom. Det kan även handla om patienter där man hittat metastaser men inte vet var primärtumören sitter. Centren samordnar utredningar kring patienten utan någon onödig väntetid.

Svaret blir inte alltid cancer

Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid. Patienten ska tas emot inom fyra kalenderdagar efter remiss med siktet på att ha en diagnos i minst 80 procent av fallen inom tre veckor. Svaret blir inte alltid tumörsjukdom. För de patienter som remitteras med misstanke om metastas får cirka 70 procent en tumördiagnos. Motsvarande siffra för patienter som remitteras med diffusa symtom är cirka 20 procent.

Förhoppningen är att centren ska göra vården mer jämlik. Allt fler drabbas av cancer och tiden mellan symtom och diagnos kan variera stort.

Det första centret startade på Södertälje sjukhus hösten 2014. Det andra finns på Danderyds sjukhus sedan hösten 2017 och totalt har nu drygt 1300 patienter fått en diagnos vid något av centren.

Ansvaret släpps inte förrän nästa instans tagit över

Diagnostiskt centrum övertar ansvaret för patienten tills diagnos ställs och släpper inte ansvaret förrän patienten mottagits vid nästa instans. Idén till Diagnostiskt Centrum kommer ursprungligen från Danmark men centret i Danderyd har byggts upp utifrån den modell som skapats vid Södertälje sjukhus i nära samarbete med primärvården.

Centren vid Södertälje och Danderyds sjukhus samverkar bland annat genom multidisciplinära konferenser där specialister från olika kompetensområden möts. Centren finansieras av Region Stockholm via Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Nyhet från Region Stockholm.
Foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus