Nyrekrytering till RCC Stockholm Gotland

Sidan publicerades 8 april 2018

Frida Aronsson, Ralf Segersvärd och Kathrin Wode börjar arbeta för RCC Stockholm Gotland.

Frida Aronsson är sjuksköterska sedan 2004 och vidareutbildad inom strålbehandling. Hon har arbetat på strålbehandlingen på Södersjukhuset 2006-2015 och kommer närmast från Swedbank försäkring, där hon arbetat som medicinsk riskbedömare inom livförsäkringar. På RCC kommer Frida Aronsson att arbeta med utbildningssamordning och behandlingsinformation.

Ralf Segersvärd, med dr och pankreaskirurg, kommer närmast från en tjänst som överläkare vid Patientområde övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset. Ralf Segersvärd tillträder en tjänst som verksamhetsutvecklare och överläkare på RCC den 1 juli.

 Kathrin Wode

Kathrin Wode, specialistläkare i onkologi och palliativ medicin, började sin anställning som verksamhetsutvecklare och överläkare vid RCC den första april. Kathrin Wode kommer även att fortsätta sitt arbete som palliativ konsult vid Patientområde Övre buk, Karolinska universitetssjukhuset, på 40 procent och med sitt uppdrag som regional processledare inom integrativ cancervård.