Många nya framsteg presenterades på Vitalis men fortfarande behöver vi samverka mer

Sidan publicerades 26 maj 2023

RCC Stockholm Gotland deltog med sex olika projektpresentationer under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte, som hölls i Göteborg 23–25 maj. Ett av projekten som presenterades var Falldatabas på Diagnostiskt centrum, en samverkansplattform som nu pilottestas på Diagnostiskt centrum.

I vimlet på Vitalis träffade vi Helena Linge, forskare vid Lunds universitet och RISE, som leder LAICAD (Leta med AI efter Cancer och Andra Diagnoser), ett delprojekt inom Falldatabas-projektet.

– Det som slog mig under årets Vitalis var att det har hänt mycket. Vi har tagit stora steg framåt. Men det som fortfarande är på tapeten som vi behöver jobba mer med det är samarbete över professionsgränser. Och hur vi på ett bättre sätt kan gå från projekt till implementering. Det finns på många områden stor kunskap och stor kapacitet, vi behöver fortsätta lära oss att kanalisera dessa, säger Helena Linge.

– Nya idéer föds när vi förstår varandra bättre. I LAICAD möts klinisk medicin, verklighet och matematik. Det blir väldigt spännande möten när vi bättre förs förstår varandras områden.


Helena Linge, forskare vid Lunds universitet och RISE

LAICAD är forskningsdelen i ett tvärprofessionellt arbete med målet att snabbare ställa rätt diagnos och ge rätt behandling till patienter med ovanliga och diffusa symptom. I projektet undersöks historiska data från patienter som utretts vid Diagnostiskt centrum. I data söks efter mönster som inte uppfattas om man fortsätter se till de ovanliga fallen ett och ett, med metodiker lånade från AI-fältet. Till exempel genom språkteknologisk analys samt analys av olika strukturerade data från patienternas medicinska historik hoppas man kunna identifiera eventuella likheter.

– Medicin är enkelt när symptom är tydliga, men om symptomen på sjukdom är ovanliga eller diffusa kan det bli svårt för både patient och sjukvård. Det är ett detektivarbete som kräver stort kunnande och stor erfarenhet vilket verksamheterna på de Diagnostiska centrumen besitter.

– I mellan-mänsklig kommunikation mellan till exempel experter sker frågeställning på ett visst sätt utifrån svar och erfarenhet man redan har, men en annan sanning kan visa sig finnas i data. Förhoppningen är att Falldatabasen och resultaten från LAICAD ska kunna bli verktyg som underlättar utredningar och gör att patienterna får sin diagnos ännu snabbare.

– Att få förtroendet som icke-medicinare att undersöka om det finns likheter att identifiera och som kan användas till framtidens patienter känns spännande och viktigt. Det är värdefullt att arbeta tillsammans över professionsgränser för att hitta insikter som på sikt kan bidra till tidig detektion, korrekt behandling och en förbättrad sjukvård, avslutar Helena Linge.