Värdefulla samtal i trygg miljö under Stockholm Pride

Sidan publicerades 23 augusti 2023

Den 31 juli deltog RCC Stockholm Gotland på Stockholm Pride. Under rubriken Hur når vi jämlikhet inom cancerscreening och vård? presenterade medarbetare från RCC pågående projekt och öppnade upp för dialog med besökarna. Samtalen ledde till både insikter och ny energi i det fortsatta arbetet mot en mer jämlik vård.

Max Kleijberg

Max Kleijberg, processledare Jämlik vård och postdok forskare vid Karolinska Institutet, berättar om hur arbetet för att uppnå en jämlik cancerscreening fortsätter. 

– Jag är stolt över att RCC Stockholm Gotland deltog under Stockholm Pride. Jag är stolt över att det här arbetet görs. Det verkar som att vi lyckades skapa en trygg plats för deltagarna att lyfta sina frågor och erfarenheter. Olika perspektiv är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas. Att arbeta med HBTQ+-perspektivet är en viktig del i arbetet med jämlik vård, där finns mycket att göra, säger Max Kleijberg, processledare Jämlik vård och postdok forskare vid Karolinska Institutet.

– Vi behöver information för att bli bättre. Om bemötande i vården. Om eventuella brister och utmaningar men också om sådant som fungerar. Jag upplevde att folk var glada över att vi lyfte de här frågorna och att vi var med på Pride, det märkte vi på deltagandet.

Presentation och utbyten i Pride House

RCC Stockholm Gotlands programpunkt i Pride House bestod dels i att presentera RCC som organisation. Katja Markovic-Lundberg, enhetschef Cancerprocesser och vårdprogram, och Maria Franchell, utbildningssamordnare, förklarade vad RCC:s uppdrag går ut på och hur arbetet ser ut.

Därefter presenterade Max Kleijberg tillsammans med Katarina Lannervall, enhetschef Cancerprevention, screening och cancerrådgivningen och Mia Heneby, samordningsbarnmorska livmoderhalscancerscreeningen – livmoderhalsscreeningprogrammet. Idag kallas endast personer med kvinnligt personnummer. Max Kleijberg presenterade arbetet som görs för att inkludera transpersoner som har ett manligt personnummer, och öka kunskap om transerfarenhet bland personalen.

Peter Borch-Johnsen, endoskopist vid Ersta sjukhus och doktorand vid Uppsala universitet, institutionen för medicinska vetenskaper och Victor Westergren, enhetsledare och forskningssjuksköterska vid Venhälsan, Södersjukhuset var också på plats. De berättade om forskningsprojektet kring tidig upptäckt och behandling av förstadier till analcancer. Personer som lever med HIV och män som har sex med män har en högre risk för cancer orsakad av HPV. Frågan kring HPV-vaccination för män togs därför upp.

– Mellan och efter presentationerna fanns tid att diskutera och möjlighet att ställa frågor. Publiken var engagerade. Det blev bra samtal och vi kunde tänka högt tillsammans.

Möjlighet att skicka in anonyma synpunkter och tankar fanns också. En funktion som Max Kleijberg tror är viktigt och något som kan användas mer framöver i arbetet för jämlikhet i cancerscreening och vård. En referensgrupp utifrån ett HBTQ+-perspektiv håller också på att etableras.

– Jag tycker att vi ska delta även nästa år. Det finns en motivation i att presentera mer resultat då, visa att arbetet går framåt. Vi som har jobbat med presentationen och som var på plats på Pride har också lärt oss av varandra, vilket varit nyttigt och väldigt givande, avslutar Max Kleijberg.

Erfarenheter samlas in i forskningsprojekt, vill du vara med?

Identifierar du dig som trans och/eller icke-binär? Då vill vi fråga dig om du är intresserad av att delta i forskningsprojektet kopplat till arbetet med förbättring av livmoderhalscancerscreening för transpersoner. Forskningen handlar om att identifiera vilka behov som finns för att sedan kunna utveckla riktade insatser för att förbättra screeningen. För att göra detta kommer vi bjuda in till intervjuer, möten och workshops. Du bestämmer själv på vilka sätt och i vilka delar du vill delta. Det går även bra att delta virtuellt eller via telefon. Ersättning kommer att utgå för den tid som personer deltar.

Forskningsprojektet leds av Max Kleijberg vid Karolinska Institutet och sker i samarbete med RCC Stockholm Gotland. Är du intresserad eller vill du veta mer? Ta gärna kontakt med:

Max Kleijberg, max.kleijberg@ki.se, 072 251 46 40