Nyheter

Samverkan
Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Samverkan
Solvanor och hudcancer: kunskapshöjande satsningar för olika målgrupper

Under april lyfter RCC sunda solvanor och hudcancer för att stärka medvetenheten kring Sveriges snabbast ökande cancerform och hur man kan skydda sig. Bland annat har informationsfilmer riktade för olika målgrupper tagits fram.

Samverkan
Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Patienter med cancer har ökad risk för framför allt venös men även arteriell trombos. Trombos kan även vara det första symtomet på en underliggande cancersjukdom. Den nya bilagan samlar kunskapen inom området, för att bidra till mer jämlik och bättre vård.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF, stöddokument och patientinformation till Min vårdplan

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp, två Min vårdplan för cancer och två stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Goda exempel IPÖ – Intervju om IPÖ prostatacancer som gör framsteg i Växjö

I Växjö, på Kirurgkliniken, har man sedan en tid tillbaka lyckats med att implementera IPÖ fullt ut. Idag har kliniken alla sina patienter som är diagnostiserade med prostatacancer (2.300 stycken) registrerade i IPÖ.

Samverkan
"Min vårdplan barn oerhört viktig för föräldrar och närstående"

I september 2022 publicerades kunskapsstödet Min vårdplan för barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Det är ett verktyg som helt kan förändra barncancervården, menar Anna Herslow, närståenderepresentant i nationella arbetsgruppen för Min vårdplan ALL (barn). Hon är också mamma till Matteo som vid tre års ålder insjuknade i ALL.

Stockholm Gotland
Snabbare resultat än väntat för pilotstudie kring lungcancerscreening

Sedan 1 september har 300 kvinnor undersökts med lågdos-datortomografi i Sveriges första pilotstudie för lungcancerscreening som leds av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och utgår från Karolinska Universitetssjukhuset. Studien har redan hittat fler premaligna förändringar än vad forskarna vågat hoppas på. Visar det sig att det är potentiell och mycket tidig cancer så är chanserna goda för att det går att bota. Lungcancer är den cancerform som flest patienter dör av.

Stockholm Gotland
Ny rapport: Över 100 insatser som stärker och fortsatt utvecklar barncancervården

Med stöd av den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 har barncancercentrum och Astrid Lindgrens Barnsjukhus drivit ett hundratal förbättringsinsatser för den regionala barncancervården. Arbetet har varit medarbetardrivet och involverat många medarbetare, olika professioner och verksamheter. Det har resulterat i en mängd förbättringar med nytta för både patienter och deras familjer, men har också utvecklat arbetet på vårdgolvet och andra delar av verksamheten.