Multidisciplinärt pilotprojekt som gagnar individen

Sidan publicerades 15 mars 2022

Patienter med cancer i matstrupen, som ska få onkologisk och kirurgisk behandling med botande syfte, inkluderas i pilotprojektet PRESO (Prehabilitation and Rehabilitation for patients with oEsophageal cancer). De erbjuds fysioterapi innan och efter operation samtidigt som de får onkologisk behandling i form av cytostatika och ibland även strålbehandling.

– Det finns alltmer data som talar för att den här patientgruppen, precis som många andra patientgrupper, gynnas av att aktivera sig under och efter sin cancerbehandling. Därför ville vi titta närmare på detta under strukturerade former, säger Gabriella Alexandersson von Döbeln, onkolog på Tema Cancer och projektledare för PRESO.

Anna Siebers, Ida Arvids, Jonatan Adolphson och Hans Eriksson arbetar inom fysioterapin, på cancermottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. De har regelbundet träffat de 13 patienter som hittills deltagit i projektet. Deltagarna kommer till Solna två gånger i veckan för att träna styrka och kondition på gymmet. Utöver det står hemmaträning på schemat tre gånger i veckan. All träning anpassas efter dagsform och under projektets gång mäts patienternas muskelstyrka, kondition och livskvalitet.

– Träningen blir det som patienten kan påverka själv under behandlingen. Ibland får jag säga till dem att inte köra för hårt men det är kul att se att de är så motiverade, säger Hans Eriksson.

– Uppföljningstiden är ett år så än så länge finns inga formella resultat från projektet. Det man kan se är att de som just nu är igång med träningen generellt är nöjda, säger Berit Sunde, sjuksköterska och processledare.

Det multidisciplinära arbetet har förbättrats och fördjupats under projektets gång. Genom täta avstämningar digitalt har man fått inblick i varandras arbetssätt och en bättre förståelse för vårdkedjan, något som i sin tur gynnar patientgruppen i sin helhet.

Om det visar sig att patienterna mår bra av träningsprogrammet och att resultaten talar för att träningen förbättrar deras förutsättningar att klara av cancerbehandlingen, hoppas man att i framtiden kunna erbjuda patienter med matstrupscancer fysisk träning som en del av den ordinarie behandlingen.