Bröstcentrum på Södersjukhuset erbjuder elektronisk Min vårdplan

Sidan publicerades 18 februari 2019

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många. För vårdpersonalen innebär det mindre pappersarbete och tydligare översikt över patientens vårdplan.

De elektroniska vårdplanerna innebär också en ny kommunikationskanal mellan kontaktsjuksköterskan och patienten. Vissa frågor är lättare att ta i skrift, även för personalen, och patienterna uppskattar att kunna skriva ner sin fråga oavsett tid på dygnet.

Bröstcancerpatienterna som får behandling på Södersjukhuset behandlas både på kirurgen och onkologen. Eftersom de två enheterna har lite olika behov och arbetssätt har vi tagit fram två eMVP, en för vardera enhet. Arbetet har gjorts tillsammans för att vårdplanerna ändå ska hänga ihop, säger Charlotta Lönnqvist, projektledare, e-MVP på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Läs mer om e-MVP här

Hanna Rafstedt och Helena Holmgren båda kontaktsjuksköterskor på Bröstcentrum, Södersjukhuset.

Foto: Charlotta Frestadius.