Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter.

Tid: 29 januari - 31 maj

Plats: Online

Kursstart: 2 oktober med en introduktion via zoom kl 09.30-11.00
Kursavslut: 31 maj 2024
Studiehastighet: kvartsfart (25%)
Utbildningen har 16 studieplatser och är öppen för sjuksköterskor som arbetar i Stockholm och på Gotland

Läs mer om utbildningen och anmäl dig:

Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland