Kalender för RCC Stockholm Gotland

Samverkan
Lunchwebbinarie: Övervikt, livsstil och cancer – hur hänger de samman?
Tid: 27 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården, primärvården och obesitasvården. Intresserade tjänstepersoner.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Mat och cancer – vad stämmer egentligen?
Tid: 28 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården och primärvården.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Alkoholkonsumtionens inverkan på cancerbehandling
Tid: 29 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården.

Samverkan
Utbildningswebbinarie – Patientenkäter IPÖ Lunga
Tid: 29 maj 2024
Plats: Online

Välkommen på ett utbildningswebbinarie om patientenkäter i IPÖ Lunga

Samverkan
Lunchwebbinarie: Solskyddsråd i praktiken – hudläkarnas perspektiv
Tid: 30 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i primärvård, barnhälsovård, intresserade tjänstepersoner.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Nya nikotinprodukter- Vilka är de och vad vet vi om dess hälsoeffekter?
Tid: 31 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är cancervården, primärvården och intresserade tjänstepersoner.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Utbildningswebbinarie – Patientenkäter IPÖ Lunga
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Välkommen på ett utbildningswebbinarie om patientenkäter i IPÖ Lunga.

Utbildning
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre
Tid: 18 september 2024 - 5 mars 2025
Plats: to be announced

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Stockholm Gotland
Hur får du cancerrehabilitering att fungera på din klinik – chefens roll
Tid: 3 oktober 2024
Plats: Webbinarium
Stockholm Gotland
Hur får du cancerrehabilitering att fungera på din klinik - chefens roll
Tid: 8 oktober 2024
Plats: Webbinarium
Utbildning
Komplementär och integrativ medicin (KIM)
Tid: 18 oktober 2024 - 29 november 2024
Plats: Stockholm

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. Därför erbjuder nu RCC i Samverkan en utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa och rehabilitering efter bäckencancer
Tid: 15 november 2024
Plats: Webbinarium

Ett brett program med föreläsningar av specialister på smärta, fertilitet, HPV och sexuella övergrepp, testosteron med mera. Med kroppen som utgångspunkt.