Regiondag hjärntumör för vårdpersonal

Forskning - Psykosocialt stöd - Erfarenheter - Samarbete

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagens workshop syftar till nätverkande för främjat samarbete och för att förbättra vården för patienter och närstående.

Datum: 15 april

Tid: 8.00 - 15.30

Du väljer om du vill delta på plats  eller digitalt.

På plats: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Digitalt: via Teams från kl 10.30

Sista dag för anmälan 15 mars

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan för vårdpersonal

Jag deltar