Regiondag hjärntumör för patient och närstående

Forskning - Psykosocialt stöd - Erfarenheter - Samarbete

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

Datum: 15 april

Tid: 10.00 - 15.30

Du väljer om du vill delta på plats  eller digitalt.

På plats: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Digitalt: via Teams från kl 10.30

Sista dag för anmälan 15 mars

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan för patient och närstående

Jag är
Jag deltar