Regiondag bröstcancer

Välkommen till regiondag bröstcancer där vi möts och diskuterar/lyssnar på olika programpunkter kring bröstcancer.

Dagen arrangeras av de tre bröstcentrumen på Södersjukhuset, Capio St Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset samt RCC Stockholm Gotland och patientrepresentanter.

För den som önskar så har vi ett mingel efter programmet i foajén.

Datum: 25 april

Tid: 8.30 - 16.00

Plats: Hilton Slussen

Anmälan senast måndag 1 april

När du skickar in ditt svar intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Deltar vid lunchen
Önskar stanna kvar för mingel med dryck

Vid frågor kontakta:

Lena Grönlund

diagnoskoordinator bröstcancer, registerproduktägare, vårdprogramhandläggare

RCC Stockholm Gotland