Om RCC Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland ska leda och samordna regionens arbete med att effektivisera cancersjukvårdens processer. Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård.

RCC Stockholm Gotland ska säkerställa att målen i den nationella cancerstrategin och de hälso- och sjukvårdspolitiska målen i Region Stockholm och Region Gotland förverkligas.

Arbetet med att utveckla cancervården i regionen sker i nära samarbete med profession, forskning,  patienter och närstående. Du kan läsa mer om patientsamarbetet under fliken patienter och närstående.

Patienter och närstående

RCC Stockholm Gotland ansvarar bland annat för kvalitetsregister inom cancervården och för screeningverksamheten inom Region Stockholms och till viss del inom Region Gotland.

Screeningverksamhet

Läs mer om uppdragen som fastställts i den nationella cancerstrategin och de utvecklingsarbeten som är en följd av dessa under fliken Våra uppdrag.

Våra uppdrag

De utvecklingsuppdrag som rör specifika cancerdiagnoser hittar du under respektive diagnos under fliken Cancerdiagnoser.

Cancerdiagnoser