Workshops för cancerplan 2016 — 2019

Planerade och genomförda workshops under 2015

Workshop med professionen inom cancervården

Datum

 Intressenter

15/6, 16/6,
18/6


Patient och närståenderådet, sjukhusledningar och politik
Läs sammanställningen av de åsikter som patientföreträdare, chefer och specialister inom vården och politikerna framförde under respektive workshop samt de frågeställningar som diskuterades.

1/9

Processledare och vårdprogramordförande
Läs sammanfattningen

1/9

Personal på RCC
Läs sammanfattningen 

15/9

Gotland
Läs sammanfattningen

21/9

Cancerforskare
Läs sammanfattningen

22/9

ASIH och chefer i vården
Läs sammanfattningen

23/9

Verksamhetschefer
Läs sammanfattningen

30/9

Chefssjuksköterskor
Läs sammanfattningen

1/10

Patienter och politiker
Läs sammanfattningen

6/10

SPESAK
Läs sammanfattningen

7/10

Centrala fackliga företrädare
Läs sammanfattningen

8/10

LIF
Läs sammanfattningen

Sept.-okt.

Befolkning i Botkyrka