Fokus på forskning

Hösten är under intågande med ny energi och kraft för fortsatt utveckling av cancervården för patienterna. Just nu händer det mycket, bland annat inom området forskning på RCC Stockholm – Gotland. Idag lanseras den nya nationella databasen för kliniska studier inom cancervården – Cancerstudier i Sverige. Ett önskemål sedan lång från patienter och profession. Databasen gör det mycket smidigare att få en samlad bild av pågående kliniska studier och därmed bidra till mer likvärda möjligheter för patienter att delta i kliniska studier.

Cancerstudier i Sverige

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst som ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier. I projektgruppen, från vår region, har bland andra Johanna Vernersson, chefssjuksköterska vid kliniska prövningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset medverkat för att få alla bitar på plats till lansering. Det viktiga arbetet framöver är att lägga in fler studier (läs alla kliniska cancerstudier i Sverige) i databasen. Läs mer och anmäl studier här… 

Forskningskoordinator och biobank för bröstcentrum

Vid implementeringen av sammanhållna processer för vård och forskning runt bröstcancerpatienten spelar forskningskoordinatorn en nyckelroll. De har även i samarbete med Stockholms Medicinska Biobank etablerat en biobank för samtliga tre bröstcentrum. Läs mer här...

Second opinion vid kliniska studier

Det har även blivit allt tydligare att second opinion behövs även för klinisk forskning, men det är okänt och svårtillgängligt för flertalet cancerpatienter. Det finns en risk, om även liten, att forskare kan genom egna patent och egna bolag ha ekonomiskt intresse i olika behandlingar. Det gör det än viktigare att patienten får information om möjlighet till en andra medicinsk bedömning som trygghet vid beslut om kliniska studier. Läs mer om patientens rättigheter här… 

Forskning vid fler onkologiska kliniker

Ytterligare en förstärkning av den patientnära cancerforskningen skapas nu då Södersjukhuset slår upp portarna till en ny onkologisk klinik i oktober. Det innebär att patientnära forskning inom onkologi kommer att bedrivas på flera sjukhus och fler cancerpatienter kommer att kunna delta i kliniska forskningsstudier med möjlighet till större engagemang från vårdpersonalen. Karolinska Institutet kommer även fortsatt att ha en mycket viktig samordnande roll för forskning och utveckling för alla sjukhus. Den onkologiska vården bedrivs på Capio S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Solna med en enhet på Danderyds sjukhus. Syftet är en mer effektiv, sammanhållen och trygg cancervård för patienterna där sjukhuset har ett samlat ansvar för patienten genom hela vårdkedjan. Detta för att i största möjliga mån skapa en sömlös övergång mellan olika expertiser och enheter.   

Strålverksamheten utreds

För att ytterligare stödja cancerpatientens väg genom vården och skapa en sammanhållen vård pågår även en utredning av strålverksamheten i Stockholms läns landsting med syftet att ta reda på hur verksamheten bäst ska organiseras nu och framöver. Utredningen skall vara klar i slutet av september 2016 och ligger sedan till grund för ett politiskt beslut. Läs mer om hur utredningen och förankring har gått till här.


Må väl,

Roger Henriksson, chef RCC Stockholm – Gotland.