Införandet av RCC ger resultat

Vi är inne på årets sista månad och man kan reflektera i stort och smått om det som händer inom hälso- och sjukvården. Även om det inte alltid syns i media har Sverige och region Stockholm – Gotland i ett internationellt perspektiv en fortsatt god cancervård. Många satsningar görs, vi ser goda resultat och det är många som på olika sätt arbetar för dem som drabbas av cancer. Men vi kan inte slå oss till ro, mycket arbete återstår.

Resurser till cancervården ger resultat

Våra beslutsfattare inom politiken har på ett mycket tydligt sätt gett bidrag till att förbättra cancervården. Resurserna till den nationella cancerstrategin med standardiserade vårdförlopp och regionala Cancerplanen Stockholm Gotland 2016-2019 är utomordentligt goda exempel. Socialstyrelsens utvärdering visar till exempel att cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad efter införandet av Regionala cancercentrum.

Köerna till cancervården har kortats, men fortfarande är det inte acceptabelt att en patient ska behöva vänta flera veckor  till månader innan ett optimalt omhändertagande. Det är därför glädjande att se att regeringen nu beslutat att betala ut drygt 51 miljoner kronor till Stockholms läns landsting för att korta väntetiderna inom cancervården. Denna specifika satsning är ämnad till att förbättra och snabba på patientens väg till diagnostik och behandling. För att lyckas krävs ett gott samarbete inom alla delar av cancervården där också patienter med anhöriga är delaktiga.

Framsteg

Ny statistik för Stockholm och Gotland visar att oavsett tumörsjukdom lever patienterna längre och många fler blir botade från sin cancer. Glädjande är också att Karolinska universitetssjukhuset nu efter en gedigen ansökan, föreslås bli ett nationellt centrum för tre avancerade cancersjukdomar.

Vi jobbar för och ser även att patienter och närstående blir alltmer delaktiga och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter vilket är mycket positivt och ger nya möjligheter till utveckling av cancervården. Vi har bland annat tagit fram en ny webbutbildning för patienter och närstående med syftet att stärka dem i detta arbete.  

God vård med hög kvalitet - till alla

Slutligen vill jag lyfta diskussionen om det mångfacetterade konceptet värdebaserad vård som diskuteras i hög grad just nu och slå ett slag för Socialstyrelsens koncept God vård. Detta är egentligen i många avseenden en förebild eller föregångare i denna diskussion.

Oavsett hur vi idag benämner god vård är det av största betydelse att vi inte glömmer bort den sedan lång tid beslutade ordningen - att vi ska prioritera de som har störst behov av vård och omsorg. 

Slutligen, vill vi på RCC varmt tacka alla er som på olika sätt bidrar till förbättringar av cancervården och önskar er en riktigt härlig jul- och nyårshelg!

Roger Henriksson, professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.