Stora satsningar på cancervården

Det är glädjande att hälso- och sjukvården i Stockholms län satsar på att förbättra och omorganisera cancervården i länet för att möta det ökade behovet av cancerdiagnostik och cancervård. Allt för en mer sammanhållen och trygg patientprocess. Besluten är en följd av genomförandet av regionens Cancerplan och den nationella cancerstrategin. Rekommendationerna vilar på utredningar, analys av kapacitetsbehov, intervjuer, workshops och samarbete med patienter och professionen.

Redovisning av ledtider - bidrar till att ledtider minskar

Vi kan se att vårt initiativ till att kontinuerligt följa upp ledtiderna för bröst-, kolorektal-, livmoderkropp- och urinblåsecancer på vår webbsida har bidragit till att ledtiderna har gått ned. Det ger oss även möjlighet att tillsammans med förvaltningen och professionen analysera vad i vårdprocessen som behöver justeras för att minska ledtiderna ytterligare. Ledtiderna är framtagna tillsammans med representanter för olika delar av förvaltningen och professionen. De har tagit fram en modell för att få fram realtidsdata för ledtider ur befintliga vårdadministrativa system. Läs mer här.

Handlingsplan inlämnad för standardiserade vårdförlopp

Den 15 mars lämnade vi in handlingsplan för standardiserade vårdförlopp i SLL till Socialdepartementet. Handlingsplanen beskriver hur arbetet med införandet går.  Under våren får vi besked om den är godkänd och hur mycket pengar landstinget i sådana fall kommer att tilldelas för det fortsatta arbetet under 2017.  Det är 204 000 000 kronor som kommer att fördelas nationellt. Region Gotland lämnar in en egen handlingsplan.

Tarmcancermånad

Mars är tarmcancermånad och då är det speciellt roligt att vi kan se att ett nytt screeningprov som introducerades under 2015 har ökat deltagandet i regionen. Jag vill även slå ett slag för att snabba på processen för att införa ett nationellt program för tarmcancer screening. Det kan ni läsa mer om här.

Utveckling av multidisciplinära konferenser

Vi på RCC har tillsammans med Tema cancer på Karolinska Universitetssjukhuset genomfört ett mycket värdefullt och givande arbete för att utveckla konceptet kring multidisciplinära konferenser. Det känns väldigt roligt att samarbetet och resultatet – som ger bättre vård till patienterna – nu är klart.

Lev väl,

Roger Henriksson, professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.