Förbättrade SVF-flöden under 2020

Sidan publicerades 28 januari 2021

SVF-statistiken från 2020 visar att en allt större andel av patienter inom RCC Stockholm Gotlands sjukvårdsområde genomgår SVF inom den angivna ledtiden.

Region Gotland (68%) och numera även Region Stockholm (60%) ligger över riksgenomsnittet (50%) gällande andel i tid sammantaget alla 32 standardiserade vårdförlopp.

Region Gotland har legat över riksgenomsnittet de senaste fyra åren (63–68%). Region Stockholm har tidigare legat strax över eller under rikssnittet trots variationen i antalet patienter (2017: 5793 st, 2018:8169 st, 2019: 8954 st).
Under 2020 minskade inflödet av patienter (2020: 7744 st.) med nästan 15 procent jämfört med 2019, på grund av pandemin.

- Det är glädjande att se de som erhållit vård har kunnat få den snabbare än tidigare främst genom förändrade arbetssätt, säger Lisa Jelf Eneqvist, processledare för SVF på RCC Stockholm Gotland.

Antal flöden som når 80 procent målen

2017 fick 80 procent av patienterna inom ett SVF flöde utredning och behandling inom angiven tid i sjukvårdsregion Stockholm Gotland. 2020 nåddes 80-procent-målet i sex SVF flöden: ALL, gallblåsa-gallgång, KLL, lever, Sarkom-skelett och sköldkörtel.

Ta del av SVF-statistiken