Nyheter

Stockholm Gotland
Förbättrade SVF-flöden under 2020

SVF-statistiken från 2020 visar att en allt större andel av patienter inom RCC Stockholm Gotlands sjukvårdsområde genomgår SVF inom den angivna ledtiden.

Samverkan
Nytt vårdprogram för Myeloproliferativ neoplasi publicerat

Ett nytt nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi (MPN) har fastställts och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Tidigare har nordiska riktlinjer förelegat, och detta är det första nationella vårdprogram för MPN som skrivits i RCCs regim.

Stockholm Gotland
Lena Sharp får den internationella utmärkelsen Robert Tiffany Lectureship

International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) uppmärksammar cancersjuksköterskor som har gjort framstående bidrag inom cancervården som fått globala avtryck.

Stockholm Gotland
Kvinnor erbjuds självprovtagning för HPV

Istället för att kallas till gynekologiskt cellprov på barnmorskemottagning får kvinnor sedan början av 2020 succesivt erbjudande om självprovtagning för HPV. Infektion med HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.

Stockholm Gotland
IT-satsning för att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning

Sedan hösten 2019 arbetar RCC Stockholm Gotland på uppdrag av RCC Samverkan med att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning (NMB). Bland annat handlar det om att ta fram nya arbetssätt samt ett IT-stöd som beräknas sättas i provdrift under senhösten 2021.

Samverkan
Vetenskapsradion P1 om cancervård i coronatider

I medierna har det förekommit uppgifter om att cancervården har flyttats fram och operationer skjuts upp. Vetenskapsradion i P1 ville ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, och vände sig därför till RCC för information och fakta.

Samverkan
Lena Ivö ny samordnare för RCCs kommunikation

Från den 7 januari har Lena Ivö tagit över uppdraget som RCC i samverkans nationella samordnare för kommunikation. Lena efterträder Bo Alm, som nu lämnar uppdraget som ett led i nedtrappningen inför en planerad pensionsavgång i sommar.

Samverkan
Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.