Workshop i Visby kring ny cancerplan

Sidan publicerades 20 mars 2019

Politiker och sjukhuspersonal på Gotland bjöds in för att diskutera innehållet i kommande regional cancerplan.

Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess och i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten. Syftet är att diskutera innehåll och fokusområden utifrån olika perspektiv.

Inbjudna till workshopen på Visby lasarett tisdagen den 19 mars var patientföreträdare, politiker och sjukhuspersonal. 

Lyssna på inslaget från P4 Gotland 

Foto: Liza Junker