En heldag om jämlik vård den 8 maj i Stockholm

Sidan publicerades 15 mars 2019

Öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Kom till en utbildningsdag med intressanta föreläsare den 8 maj i Stockholm och få ökad kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och vad det innebär samt vad vi ska tänka på vid bemötande.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in kontaktsjuksköterskor, processledare, och annan vårdpersonal till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap kring vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär och vad vi ska tänka på vid bemötande. Det kan bland annat handla om att få information på ett enklare språk och att skapa tillit och att vara flexibel i mötet med personer med utvecklingsstörning.

Välkommen med din anmälan senast 22 april.

Läs mer om programmet och anmäl dig här