Invånare fick tycka till om ny cancerplan

Sidan publicerades 20 mars 2019

Ett femtiotal engagerade medborgare samlades i Stockholm och i Visby för att diskutera cancervård och bidra med synpunkter till kommande regional cancerplan för 2020-2023.

Det var Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som bjöd in allmänheten till ett dialogmöte både i Stockholm och i Visby för att diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden och för att få in synpunkter till den regionala cancerplanen som ska gälla för åren 2020 till 2023.

Lena Sharp, tf chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, är nöjd med uppslutningen och att så många deltagare kom.

Många värdefulla synpunkter

– Det var många värdefulla synpunkter som kom fram både i Stockholm och i Visby och det fanns ett stort engagemang bland deltagarna. Vi kommer att beakta alla synpunkter och idéer när vi nu ska forma nästkommande cancerplan. 

Deltagarna var också nöjda och fler uppskattade formatet att i samtalsgrupper diskutera cancervårdens olika delar; Minska cancerrisken, Hitta cancer, Behandla cancer, Leva med cancer,  Efter cancer samt inte minst Jämlik hälsa och vård.

Foto: Liza Junker