Kortare ledtider vid strålbehandling av huvud- och halscancer

Sidan publicerades 27 mars 2019

66 procent av patienter som strålas för cancer i huvud-halsområdet på Karolinska universitetssjukhuset får sin strålbehandling inom 20 dagar från behandlingsbeslut jämfört med 2017 då endast 19 procent av patienter med huvud-halscancer fick sin strålbehandling inom utsatt tid.

I april 2018 startade ett projekt på Nya Karolinska Solna (NKS) med målet att korta ledtiderna för patienter som får strålbehandling mot cancer i huvud-halsområdet.

Genom en bättre läkarkontinuitet, förbokade tider till förberedande undersökningar och tandvård samt resursförstärkning i form av underläkare har man lyckats korta ner tiden från behandlingsbeslut till start av behandling.

Projektet stöds med medel från standardiserade vårdförlopp (SVF) men även för patienter som inte ingår i SVF planeras behandlingen på samma sätt. Det betyder att patienter med återfall i cancer och patienter som får strålbehandling efter operation också har fått kortare tid till strålbehandling och inga undanträngningseffekter har noterats.

Kapat onödig väntan för patienten

– Det är många delmoment som behöver falla på plats innan patienten kan få sin strålbehandling. Men med det här förhållningssättet har vi lyckats kapa onödig väntan för patienten och vi fortsätter arbeta för att ytterligare förbättringar ska ske, säger Gabriella Alexandersson von Döbeln, onkolog på Tema Cancer och projektledare för projektet.

Hon säger också att det finns utmaningar och både flytten till NKS och sommarsemestrar ställer ökade krav på att verksamheten ska försöka hålla fast vid de nya rutinerna, 

Fakta om projektet april 2018 – januari 2019

  • Av de 126 patienter som ingick i SVF fick ca 66 procent behandling inom 20 dagar, vilket är målnivån i SVF från behandlingsbeslut till start av strålbehandling,
  • För de 78 patienter som inte ingick i SVF var mediantiden 20 dagar från behandlingsbeslut till start av strålbehandling

Fakta huvud- och halscancer Stockholm

  • 350 patienter per år diagnostiseras med huvud- och halscancer i Stockholm
  • 250–300 av dem får strålbehandling

Läs mer om standardiserade vårdförlopp här

Läs mer om huvud- och halscancer här

Foto: Claes Johan Alexandersson.