Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Sidan publicerades 16 maj 2019

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 ska tas fram i en bred förankringsprocess med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. Syftet med dialogmötena är att informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

Här kan du se sammanställningar från hittills genomförda möten.

dialogmote Visby.jpg