Hög inrapportering i nationella bröstcancerregistret

Sidan publicerades 21 maj 2019

Täckningsgraden för inrapporterade data till det nationella bröstcancerregistret är fortsatt hög, närmare bestämt 99,9 procent.

– Det är mycket glädjande siffror, säger Lars Löfgren, medlem i styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer, kirurg, Bröstcentrum på Capio S:t Görans sjukhus, som är en av artikelförfattarna till en nyligen publicerad forskningsartikel.

Hur används inrapporterade data?

– Data ur kvalitetsregister används huvudsakligen för att utvärdera och förbättra vården, men också för forskning. Därför är det viktigt att registrerad data är valid och håller hög kvalitet. Vi ser också att informationen som finns i kvalitetsregistret intresserar allmänheten, patient- och närståenderepresentanter, beställare av vård och beslutsfattare.

Forskningsartikeln är baserad på ett valideringsprojekt över åren 2010 - 2014. I rapporten framkommer att validerade data i registret hade god överensstämmelse vid en förnyad kontroll mot patienternas journaler, men att inrapporteringshastigheten behöver förbättras. Vid ombyggnationen av registret som gjordes 2017 kunde man rensa bort indikatorer som visade sig vara av mindre värde för kvalitetsuppföljning. Förändringar gjordes också för snabbare åtkomst av inrapporterade data.

Vad är viktigast att tänka på vid inrapportering?

– Det viktigaste är att ha en bra struktur för rapportering och att rapportera så snart som möjligt. Tidsaspekten har stor betydelse då utveckling- och förbättringsarbetet bygger på att få in aktuella data.

Här kan du läsa forskningsartikeln i sin helhet

Läs mer om cancerdiagnos/bröst/kvalitetsregister