Bröstcancervården på Gotland har infört Min vårdplan via nätet

Sidan publicerades 22 maj 2019

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Visby Lasarett få sin vårdplan digitalt via 1177.se. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

–Vi tycker att det känns bra att kunna erbjuda patienterna valmöjlighet i hur de vill få sin vårdplan och hur de föredrar att kommunicera med oss, säger Jennie Larsson, kontaktsjuksköterska på Bröstmottagningen på Visby Lasarett.

Hon säger att vissa patienter känner sig trötta på den digitala utvecklingen och väljer min vårdplan i pappersform. Andra patienter tycker att det är smidigt att alltid kunna nå vårdplanen genom telefonen eller datorn och de uppskattar också möjligheten att skicka frågor till sin kontaktsjuksköterska när som helst.

–Patienterna vet att vi läser meddelanden en gång om dagen och att de alltid ska ringa om de har mer brådskande frågor, säger Petra Andreasson Thomsson, kontaktsjuksköterska.

Hon säger också att införandet av Min vårdplan via nätet minskar pappershanteringen på bröstmottagningen vilket underlättar arbetet och att det ur ett klimatperspektiv känns som ett extra plus.

Ann Hägglund som är kontaktsjuksköterska på onkologisk mottagning och dagvård säger att det är bra att vårdplanen följer med patienten vid övergång till onkologisk behandling där en ny kontaktsjuksköterska tar emot. Hon hoppas att fler patienter kommer att välja min vårdplan via nätet i framtiden.

 

Visbymini.jpg

Visby3Ann.jpg

Bilden överst från vänster: Jennie Larsson och Petra Andreasson Thomsson.
Bilden längst ner: Ann Hägglund
Foto: Åsa Wilson.

Läs mer om Min vårdplan på 1177.se