Nyheter

Stockholm Gotland
Ny film om SVF för primärvården

Nu finns en film som visar hur standardiserade vårdförlopp, SVF, kan användas i primärvården.

Stockholm Gotland
De nödvändiga samtalen – utbildning för läkare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum arrangerar en tvådagars utbildning för läkare som möter patienter i svåra samtal.

Samverkan
SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Enligt det standardiserade vårdförloppet ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter att den upptäckts. I region Halland får 8 av 10 patienter hjälp inom ledtiden. En regional informationskampanj, ett gemensamt journalsystem men framförallt ett nytt och sammansvetsat arbetssätt ligger bakom landets effektivaste utredning av misstänkt hudcancer.

Stockholm Gotland
Minst var fjärde patient använder komplementära metoder

En forskargrupp från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har gjort en stor enkätstudie kring användning av komplementära och alternativa metoder hos patienter med cancer i Stockholm.

Stockholm Gotland
Bröstcancervården på Gotland har infört Min vårdplan via nätet

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Visby Lasarett få sin vårdplan digitalt via 1177.se. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm Gotland
Hög inrapportering i nationella bröstcancerregistret

Täckningsgraden för inrapporterade data till det nationella bröstcancerregistret är fortsatt hög, närmare bestämt 99,9 procent.

Stockholm Gotland
Att möta personer med funktionsnedsättning

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.

Samverkan
Vårdprogrammet för malignt melanom är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom har genomgått en revidering, vilken godkändes av RCC i samverkan 29 april 2019. I det uppdaterade vårdprogrammet har främst kapitlet om systemisk behandling reviderats i och med att nya mediciner har godkänts för adjuvant behandling. Utöver det har mindre revideringar gjorts i vårdprogrammet.

Stockholm Gotland
Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.

Samverkan
Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer gav sjuksköterskan mer tid för patienterna

När arbetsvardagen blev övermäktig för kirurgklinikens sjuksköterskor upprättade klinikledningen en koordinatorstjänst. Två medicinska sekreterare sköter nu allt administrativt arbete kring cancerutredningen av patienter inom sex standardiserade vårdförlopp.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML)

I maj 2014 godkände RCC i Samverkan det första nationella vårdprogrammet för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Nu publiceras den tredje uppdateringen av detta vårdprogram. Det handlar denna gång om en mindre uppdatering föranlett av den nyliga lanseringen av två läkemedel vid AML, Mylotarg och Vyxeos.

Samverkan
Lyssna på NT-rådets podd om nya cancerläkemedel

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. NT-rådets senaste poddavsnitt handlar om vad man kan förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Samverkan
Vårdprogrammet för peniscancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för peniscancer har genomgått en mindre revidering. Den uppdaterade versionen fastställdes av RCC i samverkan den 7 maj 2019, och är den tredje i ordningen.