Informationsfilm om SVF

Sidan publicerades 19 juni 2019

Se informationsfilmen om Standardiserat Vårdförlopp, SVF, i primärvården.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Akademisk primärvårdcentrum har tillsammans tagit fram en film till primärvården som beskriver processen Standardiserat Vårdförlopp, SVF.

Se filmen här

Läs mer om SVF här

SVF film.png