35 000 kvinnor får hemtest för självprovtagning för HPV

Sidan publicerades 14 juni 2019

I dagarna får kvinnor i Stockholm och på Gotland ett självprovtagningskit för humant papillomvirus, HPV. Erbjudande gäller kvinnor som inte tagit något gynekologiskt cellprov på flera år som nu får möjligheter att ta prov för HPV själv hemma.

– Självprovtagning är ett sätt att nå kvinnor som inte har gått på gynekologisk cellprovtagning under en lång tid, säger Charlotta Sävblom, överläkare och verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Totalt kommer 35 000 kvinnor i Stockholm och på Gotland under året få erbjudande om självtestet hem i brevlådan. Brevet innehåller instruktioner i både bild och text om hur provet ska tas. Provet ska sedan skickas till ett laboratorium för analys i ett förfrankerat kuvert.

– Utskick av hemtest görs nu och därefter gör vi ett uppehåll över sommaren. Efter det skickar vi ut tester löpande under hösten.

Ett komplement till ordinarie cellprovskontroll

Hon poängterar att självprovtagningen är ett komplement till den ordinarie cellprovskontrollen som ger svar på både HPV och cellförändring.

Självtestet ger bara svar på om kvinnan bär på HPV, inte om det samtidigt finns en cellförändring. Om provet skulle påvisa HPV kommer kvinnan därför att kallas till uppföljande undersökning. 

– Utskick av självtest är ett engångserbjudande. Mitt budskap till de som får hemtestet är att ta provet och om testet visar på HPV kom på uppföljande undersökning, det är viktigt för din hälsa! avslutar Charlotta Sävblom.

Fakta

För att upptäcka cellförändringar och humant papillomvirus, HPV, erbjuds kvinnor mellan 23 och 64 år kostnadsfri gynekologisk cellprovtagning hos barnmorskor.

Cellförändringar orsakas oftast av HPV som är ett mycket vanligt virus. Några, så kallade hög­risktyper av HPV, kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till livmoderhalscancer. Cellförändringar ger oftast inte symtom. Regelbunden cellprovtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen.

Läs mer om cellprovtagning på 1177.se

HPV.jpg