Arbetet med ny cancerplan har startat

Sidan publicerades 23 januari 2019

I jämförelse med tidigare cancerplaner kommer den regionala cancerplanen 2020-2023 ha ett ökat fokus på cancerprevention, screening och tidig upptäckt.

Under våren 2019 planeras ett stort antal aktiviteter där RCC bjuder in olika intressenter för att diskutera innehållet i den nya planen. 

– Detta är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag då resultatet kommer få stor betydelse för framtidens cancervård. Det är av största vikt att planen utvecklas i dialog med olika intressenter för att innehållet i den nya cancerplanen ska bli så relevant och heltäckande som möjligt. säger Lena Sharp, tf chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. 

Från vänster: Thomas Kuntze, Ralf Segersvärd, Miriam Elfström och Katja Markovic.

Från vänster: Lena Sharp, Katarina Lannervall, Kathrin Wode och Charlotta Sävblom.

Från vänster: Charlotta Sävblom, Monica Sandström och Marie Abrahamsson.

Foto: Liza Junker