Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Sidan publicerades 5 februari 2019

Peter Strang, regional processledare inom palliativ vård får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.

Motiveringen är bland annat att han har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut. Utmärkelsen delades ut på Världscancerdagen 4 februari i Stockholm.
 
Peter Strang, Årets Cancernätverkare 2019. Foto: Yanan Li
 
- Jag är överväldigad och glad över utmärkelsen. Den stimulerar till fortsatt arbete för att förbättra livet för de allra svårast sjuka, säger Peter Strang.
 
Peter Strang är dubbelspecialist i allmän onkologi och gynekologisk onkologi. På Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är han processledare inom palliativ cancervård. 1997 utnämndes han till Sveriges första professor i palliativ medicin. Hans drivkraft är en jämlik och rättvis vård.
 
- Att få en cancerdiagnos skakar om hela livet både för den drabbade och för familjen, men tack och lov kommer fler än hälften att botas. Men en del gör det inte och det är därför mitt hjärta klappar särskilt varmt för de patienter som fått spridning av sin sjukdom. Palliativ cancervård betyder inte nödvändigtvis slutet. Mycket har hänt, idag kan man många gånger leva lång tid symtomfri och med god livskvalitet trots spridning av sjukdomen, säger Peter Strang.
 

Motivering till utnämningen till Årets Cancernätverkare

”Professor Peter Strang har genom sitt engagemang stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård. Han har bidragit till Nätverket mot cancers kunskap om frågor som rör livets slutskede. Peter Strang utnämndes till Sveriges första professor i palliativ medicin 1997 och har koncentrerat sin verksamhet till smärtlindring och frågor i livets slutskede. Han har lyssnat till patienter och närstående, givit råd och information om svåra existentiella frågor. Peter Strang har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut”.
 
Läs mer om Världscancerdagen