Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Sidan publicerades 28 februari 2019

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess och i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten.

Syftet med dialogmötena med invånarna är informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

6 mars i Stockholm och 19 mars i Visby

Dialogmöten hålls i Stockholm mellan klockan 18.00 och 20.00 den 6 mars på Hotel C, Vasaplan 4 i Stockholm och den 19 mars i Rådhuset i Ljusgården, Visborgsallén 19 i Visby. Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.30.

Anmälan sker via mejl till monica.sandstrom@sll.se eller på telefon 070-640 63 07.

De som inte kan delta på mötet kan skicka in sin synpunkter via mejl direkt till regionaltcancercentrum@sll.se