Kurs i motiverande samtal

Sidan publicerades 24 april 2019

Anmäl dig till  höstens kurs!

Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Region Stockholm och Region Gotland.

Syfte är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.

Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.

Läs mer om kursen och anmäl dig här