Mobil lösning kortar väntetiden vid misstänkt hudmelanom

Sidan publicerades 12 september 2018

Nyinsjuknandet i hudmelanom ökar mer än för någon annan cancersjukdom. Tidig diagnostik och operation är avgörande för en god prognos, men idag tas många godartade förändringar bort i onödan.

Med ett nytt arbetssätt startar SVF-förloppet för hudmelanom istället med en mobilapp. Allmänläkaren tar ett foto på den misstänkta förändringen, som granskas av utbildade melanomspecialister på distans. Metoden kallas teledermatoskopi och har visat sig ge ett snabbt och korrekt omhändertagande av förändringar med välgrundad misstanke om hudmelanom.

Idag använder ett fyrtiotal vårdcentraler teledermatoskopi.

Marie Sedvall, distriktsläkare på Aleris Husläkarmottagning Täby centrum, berättar om några av fördelarna med det nya arbetssättet.

 Mer jämlik vård

 – Det krävs lång erfarenhet för att skilja tidiga melanom från godartade förändringar. Tack vare teledermatoskopi kan vi flytta ut specialistkompetensen till primärvården. Resultatet är en mer jämlik vård, där patienter får en professionell bedömning oavsett var i Stockholm de söker.

Kortare ledtider

 – På vårdcentralsidan har vi antingen tagit bort en hudförändring själva eller remitterat till hudmottagning. Nu får jag svar från melanomspecialisterna direkt i appen. Är jag fortfarande osäker kan jag skicka en följdfråga i ärendet till samma hudläkare. Det gör att jag som läkare på vårdcentral snabbt kan remittera till hudklinik när det inte ser bra ut, alternativt ta bort hudförändringen hos oss. Vi markerar SVF i remissen till hudklinik, alternativt på remissen till patolog för snabb handläggning.

Kompetensförhöjning i primärvården

– Vi primärvårdsspecialister har frikostigt skickat bilder trots att vi har varit relativt säkra på en förändring, bara för att lära oss. Jag ser det som att jag får en värdefull vidareutbildning som gör att godartade förändringar inte tas bort i onödan. Samtidigt kan patologerna ägna sig åt att bedöma verkligt allvarliga förändringar. 

Färre onödiga operationer

– Min erfarenhet är att primärvården inte tar bort lika många förändringar i onödan nu. Med teledermatoskopi kan jag bolla med hudläkarna och fråga med vilken marginal jag ska ta bort en förändring. Patienterna slipper onödiga ärr och det obehag som en operation innebär.

Tryggare patienter

– Jag upplever att patienterna känner att vi är skickligare och mer pålästa. Nu är det alltid minst två läkare med specialutbildning som granskar bilderna. Det gör att vi kan stå på oss när en patient vill ta bort en godartad förändring i onödan, och patienterna verkar vara nöjda med den gränssättningen.

Faktaruta

  • 2015 – 2016 RCC Stockholm-Gotland genomförde ett pilotprojekt i samarbete med Hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och ett tiotal vårdcentraler. Resultatet visade att teledermatoskopi bidrar till färre onödiga operationer och kortade handläggningstider.

  • 2017 ­– 2019 Projektet ”Validering av arbetssätt med teledermatoskopi på vårdcentral SLL”, som även inkluderar Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och fyrtioåtta vårdcentraler, genomförs med stöd av SVF-medel.