Integrativ cancervård i fokus när forskare möts i Vaxholm

Sidan publicerades 13 september 2018

Komplementärmedicinska metoder stod på agendan när Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och Cancerakademin i Norr bjöd in både nationella och internationella forskare till ett första möte för att få en samlad överblick inom området integrativ cancervård.

Syftet med första mötet för Svenskt Forum för Integrativ Cancervård var att öka kunskapen om pågående svensk och internationell forskning och praxis inom fältet komplementär-medicin och integrativ cancervård.

 – Det är viktigt att belysa området då en stor andel av cancerpatienter efterfrågar vilka komplement som finns till den behandling som erbjuds inom cancervården, säger Lena Sharp, Specialistsjuksköterska, medicine doktor och tf. chef på Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, RCC.

Hon menar att det finns mycket forskning inom området och att det är viktigt att lyfta fram det som visat sig fungera och som patienten kan ha nytta av före, under och efter cancerbehandlingen.

Kunskapsläget i Sverige måste öka

Roger Henriksson, professor på Umeå Universitet och tidigare chef på RCC, som varit med arrangerat det första mötet, säger att kunskapsläget kring komplementärmedicin och cancer i Sverige måste öka.

Han säger att många patienter redan gör mycket på egen hand och att det därför är viktigt att ha en öppen dialog med sin läkare om vilka metoder man använder och då också kunna diskutera eventuella interaktioner med den behandling som patienten får.

 – Vi behöver titta på vilka komplementärmedicinska metoder som kan förbättra vården för svenska cancerpatienter och hur användningen kan ske på ett patientsäkert sätt. En annan viktig fråga är hur forskningen ska utformas för att möta patienters och professionens behov. Vi vet att patienter idag är pålästa och kompletterar sin behandling med till exempel kroppsliga och själsliga terapier eller naturpreparat, säger Roger Henriksson.

Många internationella forskare på plats

De forskare som deltog var bland annat

Claudia Witt, styrelsemedlem  Society for Integrative Oncology (SIO) och ledare vid Institutet för komplementär- och integrativmedicin vid universitetssjukhuset i Zürich. 

Jun J Mao, MD, chef för det integrativmedicinska centret vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Dr Lynda Balneaves, ordförande i Society of Integrative Oncology (SIO) och professor på College of Nursing, Rady Faculty of Health Sciences på University of Manitoba, Winnipeg, Canada. 

Professor Alex Molassiotis, RN, PhD, Chair Professor of Nursing, Endowed Professor in Health & Longevity and Head of School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University and Director of WHO Collaborating centre at the Polytechnic University,

Med på föreläsningarna var också deltagande forskande som presenterade sina egna projekt inom området.

De frågor som diskuterades under mötet var utmaningar inom forskning på komplementär- och integrativmedicin nationellt och internationellt samt hur resultaten kan integreras inom cancervården.

Fakta komplementär och integrativ cancervård

Komplementärmedicin
Med komplementärmedicin menas ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom cancervården men som patienter själva väljer att använda parallellt. Man kan mycket grovt dela upp komlementärmedicin i tre kategorier: Naturprodukter (t ex echinacea, aloe vera), Kropp-själ terapier (t ex yoga och massage) och Övrigt (t ex traditionell kinesisk medicin).

Integrativ cancervård
I korthet innebär integrativ cancervård att vissa evidensbaserade komplementära metoder och/eller livsstilsförändringar integreras med sedvanlig cancerbehandling.

En mer utförlig definition av integrativ onkologi har nyligen publicerats av Witt och kollegor:

Integrative oncology is a patient-centered, evidence-informed field of cancer care that utilizes mind and body practices, natural products, and/or lifestyle modifications from different traditions alongside conventional cancer treatments.

Integrative oncology aims to optimize health, quality of life, and clinical outcomes across the cancer care continuum and to empower people to prevent cancer and become active participants before, during, and beyond cancer treatment.”

Witt, C. M., Balneaves, L. G., Cardoso, M. J., Cohen, L., Greenlee, H., Johnstone, P., ... & Mao, J. J. (2017). A comprehensive definition for integrative oncology. JNCI Monographs, 2017(52).

Läs mer om integrativ cancervård här