Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

Sidan publicerades 22 oktober 2018

Rapporten visar att många inom primärvården känner till standardiserade vårdförlopp, SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning.

En ny rapport från Akademisk primärvårdscentrum, APC, och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF,  som stöd för primärvården för att identifiera patienter med misstanke eller välgrundad misstanke om cancer.
 
Resultaten visar bland annat att många säger sig känna till SVF, men också att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim, cancer i primärvården, på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.