Nytt finansiellt stöd till vårdforskning

Sidan publicerades 12 november 2018

Vårdforskningspengarna ska användas till att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.

Cancer och andra diagnoser i samarbete har fått 14.4 miljoner kronor under tre år till vårdforskning med möjlighet till ytterligare 14,4 miljoner i tre år till. Pengarna ska användas till att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.  

Eskil Degsell, patient- och närståenderepresentant vid RCC Stockholm Gotland. 

– Vården har ofta ett stort fokus på de insatser som den kan tillhandahålla, men  ibland glömmer vården att bra hälsoutfall skapas i samvård mellan det jag brukar säga världen och vården. Därför är det extra roligt att vi nu får chansen att studera hur samvård mellan patienter, anhöriga och vården kan skapas, säger Eskil Degsell, patient- och närståenderepresentant vid maligna hjärntumörflödet. Han är också knuten till staben för Kvalitet och Patientsäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset samt processledare för närståendefrågor vid RCC Stockholm Gotland. 

Med samvård menas aktiviteter som sker i samarbete mellan patienter, närstående och vårdpersonal, utifrån patientens behov och mål, för att uppnå bästa möjliga hälsa och välbefinnande.

Förutom en innovation som ska testas inom cancerdiagnosen maligna hjärntumörer finns ytterligare fyra innovationer. Dessa drivs av patienter och närstående inom barnreumatologi, cystisk fibros, psykisk ohälsa och Parkinsons sjukdom. 

Alla innovationer och implementeringen sker nära den kliniska vardagen på olika sjukhus och omsorgsenheter primärt inom regionen Stockholm Gotland men genom anslaget vidgas detta till nationell nivå inom några innovationer.

 Alla innovationer är också av en sådan karaktär att de inte är diagnosstyrda och det gör att vi också nu kan lära av varandra trots att inte diagnosen och förloppet alltid är detsamma. Det är något som är väldigt positivt, säger Eskil Degsell.

För mer information kontakta Eskil Degsell på mejl eskil@degsell.com
eller  Carolina Wannheden, Karolinska Institutet, på mejl carolina.wannheden@ki.se

Foto: Louisa Sundell

Fakta om programmet

Titel: Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Finansiär: FORTE

Huvudman: Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet

Ansvarige forskare: Henna Hasson och Carolina Wannheden