Viktig utbildning för bättre cancervård

Sidan publicerades 15 november 2018

Anmäl dig till vårens utbildning ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården”

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tillsammans med Sophiahemmets högskola i Stockholm en utbildning för kontaktsjuksköterskor. Syftet är att stärka kontaktsjuksköterskornas kompetens i mötet med patienter och närstående och få fördjupad utbildning i cancerprevention och hälsopedagogik.

Alla patienter med en cancerdiagnos har rätt till en fast vårdkontakt, en kontaktsjuksköterska, vars uppgift är att vara ett stöd och hjälp för patient och närstående genom hela cancerprocessen.

Lena Sharp, tf chef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är mycket nöjd med den senaste genomförda utbildningen på Sophiahemmets högskola.

– Detta är en viktig utbildningssatsning som ökar kompetensen i cancervården. Utbildningen ger kontaktsjuksköterskorna bra kunskapsunderlag och verktyg att ännu bättre möta patienter med cancer och deras närstående. Stort fokus i utbildningen är att stärka kontaktsjuksköterskerollen och skapa nätverk med andra kontaktsjuksköterskor, säger hon.

– Vi är glada att genomföra även nästa omgång i Stockholm, som startar till våren 2019. Utbildningen är dessutom gratis för alla kontaktsjuksköterskor.

Utbildningen ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården” som ger 7,5 högskolepoäng ges på halvfart och sker på distans med ett antal föreläsningar och gruppdiskussioner på högskolan. Övrig tid arbetar studenterna hemma med inlämnings- och examinationsuppgifter.

Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig.