Nu finns fler broschyrer på enkel svenska

Sidan publicerades 29 juni 2018

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram två broschyrer ”Du ska få strålbehandling” och ”Du ska få cytostatika” på enkel svenska.

Materialet är framtaget och granskat av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med Riksförbundet FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Du hittar broschyrerna längst ner på sidan Min vårdplan i cancervården:

Min vårdplan i cancervården

Möt oss på Almedalsveckan

Under Almedalsveckan finns bland annat Bodil Westman, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland på plats för att lyfta upp frågan kring hur vården kan förbättra hälsan för en grupp personer som är beroende av omgivningens kompetens.

Kan okunskap döda?

Seminariet "Kan okunskap döda?" lyfter upp hur bristen på kunskap hos personal i gruppbostäder och daglig verksamhet bidrar till överdödlighet i cancer, till exempel har 60 procent av kvinnor en spridd bröstcancer vid diagnos.

En expertpanel diskuterar vilka insatser som krävs för att förbättra hälsan för en grupp som är beroende av omgivningens kompetens.

I panelen deltar Karin Flyckt, funktionshindersamordnare Socialstyrelsen, Thomas Lindén, Ordförande, Sveriges Läkarförbunds Etik- och Ansvarsråd Förbundsstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, Elaine Johansson, representant Riksförbundet FUB:s kommitté för hälsa och vård, samt Anna Thomsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Seminarium: Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning, Almedalsveckan