Nyheter

Stockholm Gotland
Levnadsvanor i fokus på patient- och närståendedag

Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har ett tydligt samband när det gäller att både förebygga cancer och minska risken för komplikationer i samband med cancer.

Stockholm Gotland
Barn är också närstående

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?