RCC prisas av Unesco

Sidan publicerades 8 april 2018

Unesco LUCS kunskapspilot certifierar RCC Stockholm Gotland för arbetet med att möjliggöra en rätt och rättvis cancervård.

Bakgrunden till certifieringen är enligt Unesco att RCC Stockholm Gotland arbetar intensivt med att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening och vård.

RCC prisas av Unesco

Leif Magnusson, verksamhetschef Unesco och Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland.

I ett unikt samarbete gjordes ett pilotprojekt, som är RCC:s kunskapspilot inom Unesco LUCS, där befolkningen i Botkyrka kommun ges ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas.