Nya utmaningar inom läkemedelsområdet

Sidan publicerades 8 april 2018

Idag har vi en tämligen begränsad kunskap om både effekter och biverkningar när ett nytt läkemedel börjar användas i cancervården.

Det beror på att ett godkännande kommer mycket tidigare i utvecklingsfasen än vad som var fallet tidigare. Då krävdes det två väl kontrollerade randomiserade fas 3 studier för godkännande.

Allt mindre patientgrupper för nya läkemedel utgör en av utmaningarna med den individualiserade behandlingen. För att kunna se den verkliga patientnyttan i rutinverksamheten ställs krav på många kompetenser såsom analys av prediktiva markörer på de patologiska laboratorierna och en bättre uppföljning med optimala register. Detta har bland annat diskuterats i en artikel i Läkartidningen.

Arbetet i läkemedelskommittén

Inom ramen för Stockholms läns läkemedelskommitté pågår ett omfattande arbete att möta dessa nya utmaningar. Inte minst handlar det om att bidra till en ökad patientdelaktighet och samtidigt trygghet för vårdgivarna när det gäller ekonomi och uppföljning. Här är även en optimal samverkan med producenterna av stor betydelse. Arbetet måste bidra till:

  • Prioriteringar som ger en hållbar och jämlik läkemedelsanvändning.
  • Lättillgänglig och säker information om patienternas behandling i alla delar av vården, inklusive vid övergången mellan vårdhuvudmän.
  • Snabb tillgång till nya värdefulla läkemedel, ansvarfull introduktion och uppföljning.
  • Säker och effektiv läkemedelsförsörjning.
  • Kommersiellt oberoende sakkunnigorganisation med ett fungerande nationellt samarbete.

Roger Henriksson