Lena Sharp tillförordnad chef

Sidan publicerades 9 april 2018

Specialistsjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Lena Sharp tar över som tillförordnad chef för RCC Stockholm Gotland från mitten av april.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta Roger Henrikssons arbete med att bidra till att cancervården blir ännu bättre. Med RCC som organisation och med den regionala cancerplanen som grund är möjligheterna goda att vi i fortsatt samverkan med alla berörda ska lyckas, säger Lena Sharp.

Lena Sharp. Foto Jim Sharp.

Lena Sharp, med dr, är för närvarande verksamhetsutvecklare och enhetschef på RCC Stockholm Gotland. Hon har också förtroendet att vara ordförande för European Oncology Nurses Society. Innan tiden på RCC arbetade Lena Sharp som sjuksköterska inom cancervården och har haft olika chefspositioner, bland annat var hon 2012-2015 områdeschef på onkologiska kliniken, ett av de största chefsområdena på Karolinska universitetssjukhuset.

– Lena Sharp har alltid varit en uppskattad medarbetare och chef, inte minst framkommer det i alla medarbetarundersökningar. Lena har förmågan att kunna leda RCC Stockholm Gotland i arbetet där alla professioner arbetar i samverkan för patientens bästa, säger Roger Henriksson, avgående chef för RCC Stockholm Gotland.