Nyheter

Stockholm Gotland
RCC en resa där målet ständigt flyttar framåt - Läs vårt nyhetsbrev

Bästa vänner, Sista veckan som chef för RCC Stockholm Gotland och medlem i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL. När jag nu summerar tiden med RCC kan jag konstatera att det har varit en fantastisk personlig och professionell upplevelse. Om jag tänker tillbaka på 2011/2012 när det började på riktigt inser jag att det hänt mycket sedan vi i RCC startade vårt gemensamma arbete.

Stockholm Gotland
Cancerplanen rullar på

En delrapport har sammanställts som beskriver läget för de olika punkterna i den regionala Cancerplanen 2016-2019.

Stockholm Gotland
Lena Sharp tillförordnad chef

Specialistsjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Lena Sharp tar över som tillförordnad chef för RCC Stockholm Gotland från mitten av april.

Stockholm Gotland
RCC prisas av Unesco

Unesco LUCS kunskapspilot certifierar RCC Stockholm Gotland för arbetet med att möjliggöra en rätt och rättvis cancervård.

Stockholm Gotland
Tydligare uppdrag för regionala vårdprogramsgrupper

Totalt finns nu 37 nationella vårdprogram för cancersjukdomar. Många av vårdprogrammen har också antagits regionalt av beslutsfattare i Stockholm och på Gotland.

Stockholm Gotland
Nyrekrytering till RCC Stockholm Gotland

Frida Aronsson, Ralf Segersvärd och Kathrin Wode börjar arbeta för RCC Stockholm Gotland.

Stockholm Gotland
Nya utmaningar inom läkemedelsområdet

Idag har vi en tämligen begränsad kunskap om både effekter och biverkningar när ett nytt läkemedel börjar användas i cancervården.

Stockholm Gotland
Cancerfondens rapport - forskningen bör stärkas

Även om Sverige och Stockholm håller sig väl framme inom cancerforskningen relaterat till totala resurser och folkmängd visar Cancerfondens årsrapport 2018 på en del orosmoln.

Stockholm Gotland
Kortare ledtider och standardiserade vårdförlopp

Cancer tar inte semester. Bättre och snabbare diagnostik, kortare väntetider och tidigt insatt behandling är målet för statens och landstingens fyraåriga stora satsning på standardiserade vårdförlopp, SVF.

Stockholm Gotland
Felaktiga kallelser skickade i screeningprogrammet för livmoderhalscancer

På grund av ett tekniskt fel har det felaktigt gått ut kallelser till cirka 3 700 kvinnor och flickor i alla åldrar i Stockholms län och på Gotland för kontroll av livmoderhalscancer.