Ny processledare vill stimulera samverkan

Sidan publicerades 28 september 2017

Annelie Liljegren, överläkare, med. dr, är ny som processledare inom nationell nivåstrukturering.
– Jag känner mig full av entusiasm över att få vara med och förädla en väl fungerande och fin process, säger hon.

Cancerbehandlingar som inte är vanliga ska samlas till färre ställen i landet. Redan idag har sju åtgärder koncentrerats nationellt och i november samlas vården för ytterligare tre åtgärder.

− En ökad regional och nationell samverkan för att optimera de enskilda patienternas behandlingar utgör grundstenen i konceptet med nivåstrukturering, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC Stockholm-Gotland.

Arbetet sker i samverkan mellan RCC och Sveriges Kommuner och Landsting och en grupp utreder vilka åtgärder som ska koncentreras och utvärderar de enheter som ansökt om att få vara en nationell enhet.

Flera perspektiv

Annelie Liljegren börjar nu arbeta på deltid som processledare i arbetsgruppen. Hon har arbetat med cancersjukdomar i snart 30 år, särskilt specialiserad inom bröstcancer och ärftlig bröstcancer. Under ett par år var hon verksamhetschef inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och hon har också deltagit i planeringsarbetet med nya Karolinska under många år.   

– Jag är hedrad över uppdraget inom nationell nivåstrukturering av cancer. Det ligger mig varmt om hjärtat att kunna skapa bra vård för patienter som behöver behandling som inte är vanligt förekommande. Jag tycker det är viktigt att processerna även innehåller det kurativt syftande perspektivet, omvårdnadsperspektivet och anhörigperspektivet, säger Annelie Liljegren.

Annelie Liljegren. Foto Ola Lundström.
Annelie Liljegren. Foto Ola Lundström.

En uppgift för henne och arbetsgruppen är att stimulera samverkan mellan de sjukhus som utför behandlingarna.

– Den vård som ges ska vara samma oavsett vilket centra patienten hamnar på. Vården ska vara jämlik. Vi behöver också samarbete för forskning och utveckling, till exempel att vi rapporterar i samma kvalitetsregister och utvärderar kvalitét på ett strukturerat sätt.

En utmaning tror hon kan vara att få alla remittenter att remittera till nya enheter. Och sedan att få till kommunikationen mellan sjukvården i hemorten och vid det behandlande sjukhuset så att överlämningen flyter bra.

– Inga patienter får hamna mellan stolarna.
Karin Nordin

Tre behandlingar

Från och med november kommer tre behandlingar att koncentreras på nationell nivå. Det gäller:

  • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
  • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtelcancer
  • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Dessa samlas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därmed är tio åtgärder nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.