Nätverk för snabbare förlopp

Sidan publicerades 4 oktober 2017

Nätverket CaPrim ska öka kännedomen om de standardiserade vårdförloppen i primärvården.

Mer än sju av tio cancerutredningar startar idag i primärvården.

− Väntetiderna för patienterna ska kortas med hjälp av standardiserade vårdförlopp. Men för att det ska bli verklighet krävs att primärvården är involverad. RCC har därför tagit initiativ till att skapa nätverket Cancer i Primärvården, CaPrim, säger Mona Ridderheim, överläkare och verksamhetsutvecklare på RCC.

Nätverket drivs i samarbete mellan RCC och Akademiskt Primärvårdcentrum, APC. Tre distriktssköterskor, tre ST-läkare och två allmänläkare är engagerade i nätverket och var och en av dem är ansvarig för en akademisk vårdcentral som i sin tur knyter an till 15–35 vårdcentraler.

– Nu har vi börjat bygga nätverket genom att besöka vårdcentraler och hålla informationsträffar om vad standardiserade vårdförlopp är och hur man praktiskt använder dem. Vi finns här för att förbättra arbetet för primärvården och vi vill lyssna in och undersöka vad vårdcentralerna behöver för stöd för att implementera de standardiserade vårdförloppen. Det är också viktigt för oss att det blir en långsiktighet, att de implementeras på ett hållbart sätt, säger Marika Larsson Lundgren, distriktssköterska och projektledare i CaPrim.

Marika Larsson Lundgren i CaPrim

Marika Larsson Lundgren

Kontakt med patienter

CaPrim har därför också sett över hur de standardiserade vårdförloppen presenteras i www.Viss.nu och föreslagit förändringar där strukturen var otydlig. Till remissmodulen i journalsystemet TakeCare har man arbetat för att få checklistor tillagda vid vissa diagnoser, där de sett att det kan underlätta handläggningen. En viktig del av nätverksarbetet blir nu också att etablera kontakt med patientföreträdare, något som planeras under hösten.

Hittills omfattar de standardiserade vårdförloppen 28 diagnoser och inom kort kommer ytterligare tre.
Karin Nordin