Fler samordnande kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 26 september 2017

Nu är 16 samordnande kontaktsjuksköterskor på plats i cancervården Stockholm Gotland. Tidigare fanns funktionen i fem patientprocesser men nu blir det i 16. Lena Sharp, enhetschef och verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland, varför växer projektet?

Lena Sharp om samordnande kontaktsjuksköterskor
Lena Sharp. Foto Jim Sharp.

– Vi startade med detta 2015 och har utvärderat projektet kontinuerligt, bland annat med patientenkäter. Vi har sett att det ger jättestora fördelar med de samordnande kontaktsjuksköterskorna. De ger oss möjlighet att få bort stuprören i vården, de bidrar till att överlämningar mellan vårdgivare flyter bättre, att fler patienter får individuella vårdplaner och att patienters delaktighet ökar.

Är inte detta kontaktsjuksköterskans roll?

– Kontaktsjuksköterskorna har också detta som mål, men med hjälp av den samordnande funktionen ser vi att kontaktsjuksköterskornas arbete blir mer strukturerat och bättre utvärderat. De samordnande kontaktsjuksköterskorna hjälper kontaktsjuksköterskorna att verkligen få göra sitt arbete och de skapar rutiner som fungerar för alla, så att det blir mer lika på alla sjukhus.

Blir det fler förändringar i projektet nu?

– Ja, vi ser även över rollerna. Det har funnits ett visst överlapp med rollen som processledare som finns på sjukhusen. Processledaren verkar inom en diagnos eller stödprocess och har som mål att skapa sammanhållna processer. Vi behöver skapa mer tydlighet om vem som har ansvar för vad.

Projektet finansieras av RCC Stockholm Gotland. Varför är det viktigt?

 – De samordnande kontaktsjuksköterskorna ska arbeta ute på sjukhusen, nära vården och det är bra om de till exempel kan hoppa in i vårdteamet ibland så att de behåller närheten till patienter. Men det måste finnas tid för dem att utveckla verksamheten, att ha ett helikopterperspektiv, och då kan de inte samtidigt gå på schema i vården. Därför är det väldigt viktigt att RCC finansierar detta, då har vi möjlighet att kontrollera att vi verkligen når de mål som är tanken med projektet.

Finns det andra fördelar med att få fler samordnande kontaktsjuksköterskor?

–  Ja, det här är erfarna sjuksköterskor som är duktiga på att organisera och det är roligt att de kan komma sjukvården till gagn. Det är en ny, avancerad sjuksköterskeroll som är klinisk. Så det är en möjlighet att behålla sjuksköterskorna inom vården.

Karin Nordin