Teledermatoskopi på allt fler vårdcentraler

Sidan publicerades 11 oktober 2017

Teledermatoskopi fungerar väl i Stockholmssjukvården visar ett projekt där ett tiotal vårdcentraler skickat bilder till hudspecialister för bedömning av misstänkt hudcancer. Nu breddas projektet och ett tjugotal vårdcentraler är redan igång.

Jan Lapins med dermatoskop.Jan Lapins med dermatoskop.


− Patienter söker i primärvården för förändrade födelsemärken. Och då ska man snabbt få tillgång till tränad kompetens som kan avgöra om det rör sig om cancer, säger Jan Lapins, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och specialist på tumörsjukdomar i huden.

Teledermatoskopi, en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans, underlättar detta och syftet är att minska ledtider till diagnos och behandling. Färre godartade hudförändringar skärs bort och därmed minskar även belastningen för dessa operationer i primärvården. Tekniken har prövats i ett projekt i Stockholms läns landsting, finansierat av RCC.

− Resultaten visade att ledtiderna från misstanke om melanom till operation kortades och översteg inte två veckor. Det bekräftar att start av standardiserat vårdförlopp för hudmelanom inom primärvården bör ske med stöd av hudspecialist via teledermatoskopi, säger Mona Ridderheim, överläkare och verksamhetsutvecklare på RCC.

 Svar med rekommendation

Metoden innebär att primärvårdsläkaren kan skicka över fotografier och mikroskopiska bilder av hudförändringar tagna med mobilkamera och dermatoskop till dermatolog för granskning. Varje fall granskas av två specialister som sedan jämför sina svar. Om det är samstämmighet i svaren återkopplas det till vårdcentralen. Om svaren inte är samstämmiga och det inte går att nå enighet i diskussion används alltid svaret från den mest misstänksamme bedömaren. Svaren är utformade som rekommendationer som kan användas i primärvården.

− Inom röntgen- och patologiverksamheter har man en standard för hur man svarar och det saknade vi från början. Svaren måste vara begripliga och möjliga att jämföra på ett systematiskt sätt. Vi har nu utvecklat en standard i projektet och testat det på tusentals fall. Vi är nöjda med hur det fungerar idag, förklarar Jan Lapins.

Jan Lapins granskar bilder av hudförändring.Jan Lapins granskar hudförändring.

Nu har flera nya granskare fått vidareutbildning genom en australiensisk onlinekurs under ett halvårs tid. Snart kommer tretton hudspecialister vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att bedöma hudförändringar och svara på primärvårdens frågor.

Skickar primärvården frågor till er som de egentligen borde bedöma själva?

− Läkare som precis har kommit in i projektet kanske gör det i början. Men svaren från oss är utformade så att de kan använda dem för att lära sig mer om hur man bedömer födelsemärken. Och på kort tid brukar det förändras så att vi bara får de svårare fallen skickade till oss. Vi har också sett att den läkare på vårdcentralen som är med i projektet blir den som andra läkare vänder sig till när det behövs. Den här kompetenshöjningen kring hudcancer är en oerhört värdefull del av teledermatoskopin, säger Jan Lapins.

Karin Nordin